Help & User Manual

Do you want to get the most out of BIG Launcher? Are you stuck in the Preferences? Then this page is for you!

BIG Launcher User Manual

Read the User Manual online (English only) Download the User Manual as PDF file

FAQ - ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ


ਮੈਂ BIG ਲਾਂਚਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਪਲੱਬਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੂਲ ਲਾਂਚਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 'ਮੂਲ ਵਰਤੋਂ' ਜਾਂ 'ਹਮੇਸ਼ਾਂ' ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਮੀਨੂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ - ਮੀਨੂ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਓ » ਐਪਾਂ » ਮੂਲ ਐਪਾਂ » ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ “BIG Launcher” ਚੁਣੋ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਂਚਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਲਾਂਚਰ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੀਨੂ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਓ »ਐਪਾਂ » ਮੂਲ ਐਪਾਂ » ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ।

ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ BIG ਲਾਂਚਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਮੁਫ਼ਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂ?

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ (ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਰਸੀਦ ਤੋਂ) ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ BIG Apps Suite apps ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਫ਼ਤ  ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।

BIG ਲਾਂਚਰ ਨੂੰ 3 ਵੱਖਰੇ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?

9 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ, ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਨੁਮਤੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਐਪਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, BIG ਲਾਂਚਰ (ਇੱਕ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ) ਹੁਣ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਾੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਐਪਾਂ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ - ਲਾਂਚਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, BIG ਲਾਂਚਰ ਐਪ ਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ - BIG ਫੋਨ ਅਤੇ BIG ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ।

ਮੈਂ BIG ਲਾਂਚਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਟਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੋਚਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ/ਸੰਪਰਕ/ਕਾੱਲ ਸੰਵਾਦ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਿਟਾਉਣਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ।

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਤੇ ਜਾਓ » ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ “ਠੀਕ ਕਰੋ: ਕੋਈ ਰਿੰਗਟੋਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ” ਵਿਕੱਲਪ। ਜੇ ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, contact@biglauncher.com ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋ।

ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਸੁਨੇਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਤੇ ਜਾਓ » ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ “ਠੀਕ ਕਰੋ: ਵਿਕਲਪਿਕ ਐੱਮਐੱਮਐੱਸ ਰਿਸੀਵਰ” ਵਿਕੱਲਪ। ਜੇ ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, contact@biglauncher.com ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋ।

ਵਟਸਐਪ, ਜੀਮੇਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਐਪਾਂ ਲਈ ਝਪਕਦੇ ਹੋਏ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਐਪ ਧਿਰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ BIG ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਬਟਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਰਟਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਝਪਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਤੇ ਜਾਓ »  ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ "ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਪ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝਪਕਦਾ ਹੋਇਆ ਬਟਨ"। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ, BIG ਲਾਂਚਰ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਕਰੋ।

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਸੂਚਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ?

ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਿੰਗਾਂ » ਐਪਾਂ । ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ" “ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਸਐਮਐਸ” ਐਪ ਲੱਭੋ, ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ “ਸੂਚਨਾਵਾਂ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਅਲਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂ?

ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਘੜੀ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਛੋਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਲਾਰਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਘੰਟੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਘੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ BIG ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਬਟਨ ਸੰਪਾਦਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਲਾਰਮ ਐਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

BIG Apps Suite ਦੇ ਮੁਫਤ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

BIG ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
- ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
- ਸਿਰਫ 5 ਵਾਧੂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ
- ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਕੋਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ
- ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੰਸਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ


BIG ਫੋਨ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
- ਕਾੱਲ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
- ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਪੈਡ ਅਯੋਗ ਹੋਇਆ


BIG ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
- ਸਿਰਫ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਥ੍ਰੈਡਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
- 20 ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ biglauncher.com ਦਾ ਲਿੰਕ ਹਰ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ


See the version history here: BIG Launcher changelog

Josh, 27: "I’m tired of trying all those launchers, they all look the same. BIG Launcher is something completely different. And it is very effective."
John, 49: "50% of people over 40 years old suffer from hyperopia and they need glasses for reading. BIG Launcher is a great and simple solution for their problem."