تم ها و آیکون ها

تم های رنگی اضافی و بسته های آیکون برای دانلود در دسترس هستند

  • تم ها و بسته های آیکونی فقط با آخرین نسخه از مجموعه
  • برنامه های Apps Suite BIG قابل استفاده هستند، آنها برنامه های مستقلی نیستند.
  • تم ها و بسته های آیکونی می توانند به شدت حجم داشته باشند، توصیه نمی کنیم از آنها را در دستگاه های ضعیف استفاده کنید.برای اعمال یک تم در Launcher BIG، به تنظیمات  » ظاهر » انتخاب تم بروید.
  • برای استفاده از آیکون های سفارشی از یک بسته آیکون، به تنظیمات » شخصی سازی دکمه ها و صفحه ها بروید.برای اطلاعات بیشتر، فیلم های آموزشی را مشاهده و یا کتابچه راهنمای BIG Launcher  را مطالعه کنید.Kennedy Theme الان دانلود کن!

الان دانلود کن!

Essentials Icon Pack

الان دانلود کن!

Essentials BW Icon Pack

الان دانلود کن!

Community Icon Pack

الان دانلود کن!

Community Icon Pack 2 الان دانلود کن!

الان دانلود کن!

Jeremy, 34: "A smartphone makes a bridge between the ordinary world and a legally blind person like me. BIG Launcher allows me to use it with convenience."
Michelle, 34: "Everyone around me is using a smartphone, so I bought one too. Thanks to BIG Launcher it’s even easier to use than my old dumb phone."