Chủ đề và biểu tượng

các chủ đề thêm và bộ biểu tượng có sẵn để tải về

  • Các chủ đề và gói biểu tượng chỉ có thể được sử dụng với phiên bản mới nhất của BIG Apps Suite, chúng không phải là ứng dụng độc lập.
  • Chủ đề và gói biểu tượng có thể tốn bộ nhớ, chúng tôi không khuyến khích sử dụng chúng ở những thiết bị yếu.
  • Để áp dụng một chủ để trong BIG Launcher, đi đến Ưu tiên » Giao diện » Chọn chủ đề.
  • Để sử dụng biểu tượng từ một gói biểu tượng, đi đến Ưu tiên » Tùy chỉnh nút và màn hình.
Để xem thêm thông tin, hãy xem các video hướng dẫn hoặc đọc hướng dẫn sử dụng BIG Launcher.

Monochrome Light

Tải ngay!

Monochrome Dark

Tải ngay!

Maroon Theme

Tải ngay!

Pink Theme

Tải ngay!

Violet Theme

Tải ngay!

Steel Theme

Tải ngay!

Emerald Theme

Tải ngay!

Orange Theme

Tải ngay!

Aluminium Theme

Tải ngay!

Holo Theme

Tải ngay!

Kennedy Theme Tải ngay!

Tải ngay!

Essentials Icon Pack

Tải ngay!

Essentials BW Icon Pack

Tải ngay!

Community Icon Pack

Tải ngay!

Community Icon Pack 2 Tải ngay!

Tải ngay!

Plex & Kennedy Icon Pack Tải ngay!

Tải ngay!

Jeremy, 34: "A smartphone makes a bridge between the ordinary world and a legally blind person like me. BIG Launcher allows me to use it with convenience."
Michelle, 34: "Everyone around me is using a smartphone, so I bought one too. Thanks to BIG Launcher it’s even easier to use than my old dumb phone."