Návod na použitie

Chcete všetko, čo BIG Launcher vie ponúknuť? Ste zaseknutý v Preferenciách? Potom je táto stránka pre vás!

YouTube Videonávody (v anglickom jazyku, s titulkami)


Ako sťahovať a inštalovať BIG Launcher / BIG Phone / BIG SMS

Ako nastaviť BIG Launcher ako predvolenú domovskú obrazovku

Ako nastaviť BIG Phone ako predvolenú aplikáciu pre telefón. Ako nastaviť BIG SMS ako predvolenú aplikáciu pre SMS

Ako zobraziť ponuku BIG Launcher Preferences

Ako nastaviť upozornenia SMS v aplikácii BIG Launcher / BIG SMS v systéme Android 10

Ako odstrániť položku histórie hovorov, SMS alebo kontakt v BIG Launcher / BIG Phone / BIG SMS

Ako zapnúť blikanie tlačidla v aplikácii BIG Launcher pre ďalšie aplikácie, ako je Whatsapp, Gmail atď.

Ako zmeniť jazyk v aplikácii BIG Launcher (aj keď na obrazovke nič nerozumiete)

Ako pridať ďalšie obrazovky a prispôsobiť tlačidlá v BIG Launcher

Ako vrátiť pôvodnú funkčnosť na tlačidlo Domovská obrazovka v aplikácii BIG Launcher

Ako zmeniť farebnú tému aplikácie BIG Launcher / BIG Phone / BIG SMS

Ako pridať obrázok na pozadí na obrazovku BIG Launcher

Ako nastaviť režim „Nerušiť“

Ako zjednodušiť alebo zakázať menu zobrazené pri volaní kontaktu v BIG Phone

Ako vypnúť ponuku zobrazenú pri vytáčaní čísla v BIG Phone

Ako skopírovať text správy do schránky v BIG SMS

Ako skryť položku ponuky „Preferences“ v BIG Phone / BIG SMS

Aká je cena plnej verzie BIG Launcher / BIG Phone / BIG SMS

Ako kúpiť BIG Launcher / BIG Phone / BIG SMS

Ako obnoviť licenciu pre plnú verziu BIG Launcher / BIG Phone / BIG SMS

Ako odinštalovať BIG Launcher

Ako vypnúť možnosť vývojárov „Neuchovávať aktivity“, ktorá narúša funkčnosť BIG Launcher

Ako nájsť Objednávacie číslo objednávky BIG Launcher a aktuálny účet Google Account

Ako pridať kreditnú kartu k účtu Google Account a znova ju odstrániť

Ako ochrániť nastavené preferencie BIG Launcher heslom

Ako opraviť blikanie tlačidla SMS v BIG Launcher, aj keď neexistuje žiadna nová SMS správa

Ako skontrolovať, akú verziu aplikácie BIG Launcher / BIG Phone / BIG SMS pre seniorov používate a akú verziu systému Android máte

Ako funguje možnosť prenosu nastavení z BIG Launcher na BIG Phone / BIG SMS pre seniorov

Ako zmeniť predvolené audio zariadenie pre hovory v BIG Launcher na reproduktor alebo súpravu Bluetooth

Ako priradiť kontakt k jednému z tlačidiel domovskej obrazovky v BIG Launcher

Ako priradiť konkrétny Whatsapp kontakt k jednému z tlačidiel domovskej obrazovky v BIG Launcher prostredníctvom možnosti Externá skratka

Ako prispôsobiť tlačidlá domovskej obrazovky v BIG Launcher

Aké sú obmedzenia bezplatnej verzie aplikácie BIG Launcher / BIG Phone / BIG SMS pre seniorov?


Čierna obrazovka pri prichádzajúcom hovore


Pozrite sa na históriu verzií: BIG Launcher changelog

FAQ - Často kladené otázky


Ako nastavím BIG Launcher ako východiskový launcher?

Po dokončení inštalácie vám bude stlačením tlačidla Domov umožnené zvoliť si predvolený launcher z ponuky dostupných. Uistite sa, že vyberiete možnosť „Použiť predvolené“ alebo „Vždy“. Ak sa toto menu nezobrazí, musíte operáciu vykonať manuálne - stlačte tlačidlo Menu, choďte do Systémových nastavení » Aplikácie » Predvolené aplikácie » Domovská obrazovka a zvoľte „BIG Launcher“.

Ako sa vrátim k svojmu starému launcheru?

Svoj pôvodný launcher môžete obnoviť v ponuke Preferencie. Ak toto nefunguje, stlačte tlačidlo Menu, choďte do Systémových nastavení » Aplikácie » Predvolené aplikácie » Domovská obrazovka.

V minulosti som si kúpil/a BIG Launcher a teraz máme len verziu zdarma. Ako si obnovím svoju licenciu?

Pošlite nám vaše číslo objednávky (z e-mail potvrdenia, ktoré ste dostali po kúpe) a vašu e-mailovú adresu použitú pri kúpe a my vám pomôžeme obnoviť vašu licenciu na všetky BIG Apps Suite aplikácie zdarma.

Prečo bol BIG Launcher rozdelený do 3 samostatných aplikácií?

9. marca 2019 bola predstavená nová Politika pre povolenia aplikácií, ktorá sa vzťahuje na všetky aplikácie z obchodu Google Play. Odvtedy nemal BIG Launcher (ako launcher) povolený prístup k SMS správam a hovorom, keďže tieto povolenia získali len aplikácie, ktoré ho majú ako hlavnú funkcionalitu - nie launchery. Aby sme sa riadili týmto nariadením, zodpovedajúce funkcie boli z aplikácie BIG Launcher odstránené a vložené do samostatných aplikácií - BIG Phone a BIG SMS. Musíte si ich stiahnuť a nainštalovať samostatne.

Ako nastavím v BIG Launcher viac obrazoviek?

Viac obrazoviek môžete nastaviť v menu Preferencie. Musíte spárovať vaše novovytvorené obrazovky s existujúcimi tlačidlami, inak ich nebudete môcť použiť. Alebo môžete zapnúť možnosť preklikávania medzi obrazovkami v menu Preferencie. Prosím, prečítajte si Návod na použitie pre viac informácií. 

Ako vymažem správu/kontakt/záznamy hovorov?

Z bezpečnostných dôvodov je mazanie predvolene nefunkčné. Môžete povoliť mazanie istých vecí v zodpovedajúcej sekcii Preferencií. Prosím, prečítajte si Návod na použitie pre viac informácií.

Prichádzajúci hovor nezvoní.

Choďte do Preferencie » Telefón a povoľte možnosť „Opraviť: žiadne zvonenie“. Ak toto nepomôže, napíšte nám na contact@biglauncher.com.

SMS správy nie sú doručované.

Choďte do Preferencie » Správy a povoľte možnosť „Opraviť: alternatívny prijímateľ SMS“. Ak toto nepomôže, napíšte nám na contact@biglauncher.com.

Ako môžem zapnúť blikanie pre iné aplikácie ako napríklad Whatsapp, Gmail, Facebook Messenger, atď.?

Ak povolené, tak ak akákoľvek aplikácia tretej strany vytvorí upozornenie a vy máte pridelenú skratku tejto aplikácie jednému z tlačidiel BIG Launcher, bude blikať až kým nezapnete aplikáciu. Na povolenie tejto funkcie choďte do Preferencií » Možnosti obrazovky a povoľte „Blikanie tlačidla, keď aplikácia zobrazí upozornenie“. Na nasledujúcej obrazovke povoľte Prístup k upozorneniam pre BIG Launcher.

Ako nastaviť alebo vypnúť zvuk upozornení na  prichádzajúce SMS?

Choďte do Systémových nastavení » Aplikácie. Nájdite aplikáciu „BIG SMS pre seniorov“, zvoľte ju a na ďalšej obrazovke vyberte „Upozornenia“.

Ako nastavím alarm?

Dotknite sa hodín alebo dátumu na domovskej obrazovke. Ak je nastavený alarm, ikona zvončeka je zobrazená vedľa hodín. V editore tlačidiel BIG Launcher môžete priradiť inú alarmovú aplikáciu.

Aké sú limity bezplatnej verzie BIG Apps Suite?

Limity bezplatnej verzie BIG Launcher
- môžete upravovať len pravý stĺpec tlačidiel
- len 5 dodatočných obrazoviek
- ochrana konfigurácie a preferencií heslom nie je možná
- obrazovka ponúkajúca vám kúpu plnej verzie sa z času na čas zobrazí


Limity bezplatnej verzie BIG Phone
- zobrazených len 5 najnedávnejších položiek v zázname hovorov
- klávesnica počas hovoru zablokovaná


Limity bezplatnej verzie BIG SMS
- zobrazených len 5 najnedávnejších vlákien správ
- po odoslaní 20 SMS je ku každej správe priložený odkaz na biglauncher.com


Josh, 27: “Už ma unavuje skúšanie rôznych launcherov, všetky vyzerajú rovnako. BIG Launcher je iný. A ešte je aj efektívny.”
John, 49: “50% ľudí nad 40 rokov trpí ďalekozrakosťou a potrebuje okuliare na čítanie. BIG Launcher je jednoduché a účinné riešenie ich problémov.”